no hello

لطفاً در چت تنها سلام نکنید

تصور کنید به کسی زنگ بزنید، و بگویید «سلام!» و بعد او را روی انتظار تماس بگذارید... 🤦‍♀️

❌ این کار را نکنید

آواتار اسلک کیث کیث 2:15 ب.ظ
سلام
آواتار اسلک تیم تیم 2:19 ب.ظ
...؟
آواتار اسلک کیث کیث 2:20 ب.ظ
اون چیزه ساعت چند بود؟
آواتار اسلک تیم تیم 2:20 ب.ظ
اوه - 3:30 عزیز

همانطور که می‌بینید «کیث» می‌توانست پاسخ خود را چند دقیقه زودتر بگیرد، و نیازی نبود که «تیم» را منتظر نگه‌دارد. در حقیقت، «تیم» می‌توانست به سوال فوراً فکر کند!

افرادی که این کار را می‌کنند معمولاً تلاش دارند که با زود نگفتن درخواستشان مؤدب باشند، همانند وقتی که حضوری یا پشت تلفن هستند - و این عالیه! اما سال 2022 است و چت هیچکدام از این‌ها نیست. برای خیلی‌ها تایپ کردن بسیار کُندتر از صحبت کردن است. بنابراین علیرغم بهترین نیت‌ها، شما در حقیقت فرد دیگر را منتظر نگه می‌دارید تا شما سوال خود را بپرسید، که سودمندی از دست‌رفته (و کمی اعصاب‌خوردکن است).

همین برای موارد زیر صادق است:

  • «سلام، هستی؟»
  • «سلام سوفی - یه سوال سریع.»
  • «یه دقیقه وقت داری؟»
  • «آنی؟»
  • «.»
  • و غیره...

سوال رو بپرس! 😫

✅ در عوض این را امتحان کنید

آواتار اسلک داون داون 2:15 ب.ظ
سلام! اون چیزه ساعت چند بود؟
آواتار اسلک تیم تیم 2:15 ب.ظ
سلام، 3:30
آواتار اسلک داون داون 2:15 ب.ظ
مرسی - می‌بینمت پس!
آواتار اسلک تیم تیم 2:16 ب.ظ
👌 مشکلی نیست

اگر فکر می‌کنید کمی بی‌ادبانه است که فقط «سلام» کنید و سوالتان را بپرسید، می‌توانید پیام خود را با هر اندازه تعارف که فکر می‌کنید آغاز کنید.

به عنوان مثال:

  • «سلام عزیز، چه خبرا؟ و اینکه، خبر داری که اون چیزه کی وقتشه؟»
  • «سلام! امیدوارم خوب باشی. دنبال آخرین دسته ورق می‌گردم، هروقت تونستی :)»
  • «درود، اگر مشغول نیستی، میتونی اون فرم هارو پر کنی؟»
  • و غیره...

شاید به نظر بدیهی بیاید، اما پرسیدن سوال قبل از منتظر ماندن برای جواب سلام اجازه مکالمه به صورت ناهمگام را می‌دهد. اگر طرف دیگر نباشد، و شما قبل از اینکه برگردند بروید، آن‌ها می‌توانند به سوال شما پاسخ دهند، بجای اینکه به «سلام» شما خیره شوند و به فکر این باشند که چه چیزی را از دست داده‌اند.

وقتی که به خوبی انجام داده شود - همه خوشحال خواهند بود! 🎉